Легализацијата на земјоделски објекти – проблем на земјоделците

Posted by on

Легализирањето на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште е операција што многу тешко се одвива. Тоа е горчлив проблем на многу земјоделци во државата и за тоа трпат големи штети.

Без легализација на објектите  и без промена на свеста дека „стоката има  карактериситчен мирис , а не смрди“ ништо не правиме, вели во разговорот за Зелена берза Ефтим Шаклев претседател на Асоцијацијата на земјоделци на Македонија.“

 

Со измените во Законот за земјоделско земјиште , земјоделците мака мачат со  легализацијата на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште. Ова е горчлив проблем не само за фармерите туку и за оние што имаат оранжерии, стакленици, пластеници, високи пластеници и сл.Со проширување на урбанистичкиот простор за сметка на земјоделското земјиште сопствениците на вакви објекти се соочуваат со низа проблеми. Бидејќи објектите не им се легализирани не може да добијат документи и да аплицираат на јавни повици за проширување и развој на земјоделското производство.

И покрај тоа што има законска рамка што ја регулира оваа сфера, сепак мал е процентот на земјоделци што успеале да ги легализираат своите објекти.Наспроти нив околу 40 000 објекти во Македонија не се легализирани.

Во општина Битола поднесени биле 120 барања, од нив половината се легализирани

Во законскиот определниот рок за поднесување на барања за легализација на објекти за земјоделско производство во општина Битола, во 2013 и 2014 година, биле поднесени вкупно 120 барања, информираат од општина Битола.

Во 2013 година биле поднесени 88 барања. Од нив 31 се решени, 10 се одбиени, а во постапка се 15 барања. Во министерството за земјоделство шумарство и водостопанство  се испратени 32 барања на понатамошно разгледување.

Во 2014 година биле поднесени 32 барања. Од нив 11 се решени, 3 се одбиени, за 9 се води постапка и уште 9 се испратени во ресорното министерство на понатамошно разгледување.

Како што информираат од општина Битола најчест проблем за негативен одговор по барањата на земјоделците биле: не комплетна документација и нерешените имотно правни односи.

Некои земјоделци легализацијата ја бараат и по судски пат 

„Според Законот за легализација на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште поднесов барање за легализација на мојата фарма, вели фармер за Зелена берза кој сака да остане анонимен.За жал уште немам добиено такво решение.Правдата ја барам и по судски пат. И покрај тоа што имам еколошка дозвола , а и Управниот суд ги поништи сите претходни решенија од општината, објектот уште не ми е легализиран. Поради тоа трпам големи штети и  не можам да аплицирам на ниту еден оглас за користење на средства по некоја од мерките на ИПАРД програмата, додава фармерот за Зелена берза.“

Ваква и слична суд бина делат голем број на земјоделци низ државата што ја потврдуваат и од Асоцијација на земјоделци на Македонија.

„Најголем број на фармите во Македонија се лоцирани во селата и во потесните градски подрачја, информира за Зелена берза претседателот на Асоцијата Ефтим Шаклев.Со промена на урбанистичките планови и со урбанизирањето на руралните средини, практично земјоделското земјиште се претвори во градско и се донесе закон  според кој објектите требаше да се легализираат. За таа цел пред 4-5 години имаше оглас и оние сопственици на објекти што ги пријавија како стопански објекти за производство  добија решение за легализација, но како фарми тоа не може да го сторат. Околу 90% од фармите во Македонија не се легализирании состојбата е „статус кво“. Додека пак сопствениците  викендици кои се во голем број , а се изградени на земјоделско земјиште успеаја да добијат решение за легализација. Ние како Асоцијација на сите средби со владините претставници им укажуваме за постоењето на овој проблем и потребата од промена законската регулатива. Решение гледаме во измена на Законот за легализирање на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште. Ќе продолжиме и понатаму да се бориме оти без легализација на објектите  и без промена на свеста дека „стоката има  карактериситчен мирис , а не смрди“ ништо не правиме, вели во разговорот за Зелена берза Ефтим Шаклев.“

За разлика од легализацијата на објектите за домување чиј рок на неколку пати беше продолжен, огласот за објекти за земјоделско производство одамна заврши и не е продолжен.

 

Павлина Јовановска

за ЗЕЛЕНА БЕРЗА

Елаборат за легализирање на објект за 7 работни дена

Posted by on

Продолжен е рокот за легализација на дивоградби!

Не чекајте го последениот момент!

Легализирајте го Вашиот објект што поскоро, а ние Ви гарантираме професионалност и експедитивност.

Во соработка со нашите партнери – Геодет дооел, готов елаборат за легализирање на објект за само 7 работни дена.

КОНТАКТ – 070 306 200

АПАРТМАН – делумна сопственост

Posted by on

Во нашето балканско опкружување најчесто кога ќе се каже Сопственост, се мисли на целосна сопственост со сите права и обврски по неа.
Но, во светските трендови се сретнува и поим ДЕЛУМНА СОПСТВЕНОСТ, односно 1 апартман, една станбена единица, една куќа да има процентуално повеќе “сопственици” или би можело да го преведеме и како повеќе корисници, кои согласно соодносот на деловите кои ги имаат го распределуваат користењето на недвижноста на годишно ниво.
Пример, ако 1 година има 52 недели, тогаш можат да се поделат 52 акции, со тоа секој кој поседува 1 акција за конкретниот имот има право на 1 недела користење во годината.

Овој тип на делумна сопственост е веќе достапен и во некои балкански држави, секако достапен и за клиенти од нашата држава.

Интересно, за вредност од 1-2 квадрати во Скопје, станувате “сопственик” односно имате можност да користите одреден период во годината апартман на повеќе локации во светот!

Заинтересирани сте за ваков тип сопственост?

Можеме да Ве советуваме и упатиме до компанија која тоа го работи повеќе од 30 години.

Контакт 070 306 200

Купувате, продавате или делите недвижен Имот?

Posted by on

Сакате да купите недвижен имот, или продавате, или можеби делба, пренамена, упис во Катастар на доградба на Вашиот постоечки објект?
Сите овие процеси имаат своја законската постапка, пропишана со Законот за Катасар на Недвижности, а секако бара стручен пристап и знаење за фазите во процесот.

Легализација,
Судски вештачења за спорови во областа на Геодезија
Физичка делба,
Нумерички податоци,
Упис во катастар …
СИТЕ ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ
БАРАЊЕ ЗА ЕЛАБОРАТ МОЖЕТЕ ДА ПОДНЕСЕТЕ И OnLine за неколку минути – ЛИНК – ПОДНЕСИ БАРАЊЕ

Ви нудиме комплетни решениja за Катастар, Архитектура, Ентериер, Градежни проекти, Контрола и надзор на градби!
Зaпочнуваме од Вашата желба – изберете ја недвижноста па да почнеме!

070 306 200

Ќе Градите? Ви треба проект, дозвола за градба, милион други ситници – Се на едно место во VADEM!

Posted by on

Одлучивте да градите семејна куќа, викендица, зграда, деловен објект?
Или можеби делба, пренамена, упис во Катастар на доградба на Вашиот постоечки објект?
Сега следува законската постапка, па и фазата на изведба, следење на градбата, надзор и контрола до клуч на рака. Овој процес одзема многу време од Вашите секојдневни обврски, а секако бара стручен пристап и знаење за фазите во процесот.

Тимот на ВАДЕМ 1.83 дооел Ви нуди комплетно решениja за Катастар, Архитектура, Ентериер, Градежни проекти, Контрола и надзор на градби!
Зaпочнуваме од Вашата желба – изберете ја локацијата и дизајнот па да почнеме!

070 306 200

info@vadem.mk | www.vadem.mk

Просечна цена на недвижности во Скопје – Мај 2016

Posted by on

Според статистика од Агенциите за Недвижности, сеуште најскапо се продава во Центар – населба Дебар Маало, над 1000 еур за метар 2 се и цените во Карпош 1, Капиштец.
Поефтини цени може да е најдат во Ново Лисиче и Ѓорче Петров, Бутел …

Агенцијата за катастар на недвижност работи на воспоставување на систем за масовна проценка на недвижностите

Posted by on

Агенцијата за катастар на недвижност веќе 2 години со полна пареа работи на воспоставување на системот за масовна проценка на недвижностите систем кој ќе им овозможи на општините едноставен и воедначен налчин на наплата на данокот на имот и систем кој ќе овозможи точни податоци за пазарната вредност на недвижноста на комерцијалните банки, проценителите и сите државни органи во секое време. Агенцијата за таа цел на 18 Март минатата година го воспостави Регистарот на цени и закупнини со што им се овозможи на граѓаните на Република Македонија пристап до сите информации поврзани со трансакциите на недвижниот имот. Регистарот на цени и закупнини претставува само еден подсистем, односно еден дел од системот за масовна проенка на недвижностите, односно почетен инпут на податоци кои ќе ги користи системот за масовна проценка. Преку ГИС порталот на Агенцијата (http://gis.katastar.gov.mk/arec/ ) граѓаните имаат можност да ги добијат сите информации за одредена трансакција, нејзината макро локацја, односно катастарската општина на чија територија е извршена транскацијата, типот на трансакцијата (продажба, закуп итн.), вредноста, валутата во која е изразена вредноста, површината на парцелата и датумот на кој е реализирана транскацијата. Покрај податоците кои се достапни на нашиот ГИС портал, Агенцијата за катастар на недвижности за професионланите корисници го нуди целосниот сет на податоци од Регистарот на цени и закупнини.

Агенцијата за катастар на недвижности со измените на законот за катастар на недвижности донесени во Април 2013 година стана надлежна за воспоставување и одржување на системот за масовна проценка во република Македонија. Реализација на проектот започна со изготовка на студијата за Воведување на системот за масовна проценка на недвижноститево Република Македонија изготвена од експертот Душан Митровиќ од Република Словенија, кој заедно со одбран тим од Агенцијата започна со работа во септември 2013 година. Студијата даде детални насоки за вопоставување на системот за масовна проценка, детални анализа на состојбата во Република Македонија, пред се во делот на пазарот со недвижности како и наплатата на данок на имот и данокот на промет, како и детален акционен план со зацртани активности преку чија реализација би се воспоставил систем за масовна проценка на недвижностите. Еден од главните проблеми кои произлегоа од направената анализа беше малата транспарентост на пазарот со недвижности, односно малиот број на информации кои се нудеа на јавноста во врска со недвижиностите, нивната вредност, нивните карактеристики како и информации за атрактивноста на одредена локација.

Со цел да се зголеми транспарентноста на пазарот на недвижности се направија промени во Законот за катастар на недвижности (Службен весник 115/2014) усвоени во Август 2014 година со кои Агенцијата стана надлежна за воспоставување и одржување на Регистарот на цени и закупнини. Регистарот на цени и закупнини претставува јавен регистар во кој се евидентираат сите транскации со недивжностите, нивната цена која е содржана во правниот основ за промет со недвижности како и други податоци содржани во изјавите кои ги даваат продавачите/закуподавачите на недвижноста заверени кај нотар.

Во Март 2015 беше донесен и Правилникот за начинот на водење,формата и содржината на Регистарот на цени и закупнини и формата и содржинатана изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар (Службен весник 40/2015). Со овој правилник се уреди формата и содржината на изјавата која ја дава продавачот/закуподвецот кај нотар а се однесува на дополнители податоци за недвижноста потребни за Регистарот на цени и закупнини.
Во овој период беше воспоставено и Одделението за масовна проценка на централно ниво како составен дел на веќе постоечкиот Секотор за Геоматика. Во Одделениото работат 5 референти кои се задолжени за проверка и верифицирање на секоја трансакција одделно, како и за одржување и апдејтирање на Регистарот на цени и закупнини.

По воспоставувањето на сите технички и правни услови, на 18 Март 2015 година со првиот упис на трансакција за купопродажба беше воспоставен Регистарот на цени и закупнини. Отогаш па до 31.декмври 2015 година се регистрирани 20.137 трансакции на недвижностите во Република Македонија. Од овој број на трансакции 60% отпаѓаат на купопродажби додека 40% од регистрираните трансакции се однесуваат на закупи на недвижности. Од обработените податоци досега во градот Скопје имме продажба на 552 стана со просечна вредност од 51.870 денари за метар квадратен, додека во Битола просечната цена изнесува 31.553 денари, додека во Штип метар квадратен изнесува 29.958 денари.

На оваа конференција ќе имаме можност да видиме каков е напредокот на Република Maкедонија во воспоставувањето на системот за масовна проценка, но и да го видиме искуството и начинот на кој еден ваков систем е воспоставен во Шведска која како држава е една од водечките во светот во имплементацијата и одржување на еден ваков систем.

г-дин Славче Трпески – директор на Агенцијата за катастар на недвижност

Куќи ќе се надградуваат само со одобрение, без ДУП

Posted by on

Оваа мерка се однесува за куќи што се веќе изградени со одобрение за градење или се легализирани со Законoт за легализација на бесправно изградените објекти.

Секој граѓанин во Македонија ќе може да ја надгради својата куќа до максимална висина од 10 метри и 20 сантиметри и во случај ако надградбата на објектот не е предвиден во планската документација. Ваквата измена е предвидена во измените на Законот за градење што Собранието ги донесе на вчерашната седница, а за кои денеска информираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски.

Како што појасни Мисајловски оваа мерка се однесува за куќи што се веќе изградени со одобрение за градење или се легализирани со Законoт за легализација на бесправно изградените објекти.

– Доколку имате куќа и сакате да вршите надградба, прво од општината мора да поднесете барање за одобрение за градење се разбира со претходно изработен проект за градба. Без разлика дали надградбата на вашиот објект е предвидена во урбанистичката планска документација, општината по сила на закон мора да ви издаде одобрение за градење и да дозволи да го надградите својот објект. До сега ако сакавте да доградувате во висина постоеше услов, надградбата мораше да биде предвидена во планската документација за да може општината да ви издаде одобрение за градење, појасни минситерот за транспорт и врски.

Тој додаде дека не станува збор за доградба на објектот, бидејќи тогаш ќе се бара измена на план и се менува градежната парцела. Станува збор само за надградба на куќа до 10 метри и 20 сантиметри висина, односно приземје, два ката и поткровје.

Мисајловски додаде дека овие измени Министерството за транпорт и врски ги направи во соработка со општините, а водејќи се од потребата за раст на градежништвото и од барањата на граѓаните.

– Во изминатиот период голем број граѓани доаѓаа кај нас со вакви или слични барања. Општините не секогаш имаа доволно средства или капацитет да ги менуваат урбанистичките планови за вакви барања на граѓаните, па се случуваше граѓаните да чекаат и по пет, шест или повеќе години за да можат да си доградат ако општината им дозволеше. Сега сите заинтересирани кои сакаат да прават надградби на своите куќи ќе можат слободно тоа да го сторат, рече Мисајловски.

Министерот смета дека на ваков начин ќе им се излезе во пресрет на многу граѓани кои на еден начин сакаат да инвестираат во подобра иднина, за зголемување на својот недвижен имот или да им остават наследство на своите блиски.

– Со законот на секој ќе му биде овозможено да надгради и да бидат рамноправи сите граѓани затоа што сега во некои општини може да се направи тоа, а во некои не. Со оваа мерка секој ќе може да надгради, доколку сака доградување ќе мора да чека да се смени планот, истакна Мисајловски и додаде дека со оваа мерка ќе може и директно да се аплицира и за проектот „Купи куќа за млади“.

Мисајловски потенцира дека со овие мерки, и со претходните што Министерството ги донесе како легализацијата на дивоизградените објекти, продажбата на земјиште по цена од едно евро, намалување на комуналиите за индустриски објекти, електронскиот систем за издавање одобрение за градење…, се придонесува за развој на градежниот сектор во Република Македонија.

Оглас за закуп на државно земјоделско земјиште во струмичко

Posted by on

Се нудат 36 хектари државно земјоделско земјиште за изградба на расадник за градинарски култури и подигнување на долгогодишни насади. На огласот се понудени две парцели кои се наоѓаат во катастарската општина Бањица.

Парцелите се наменски. Првата, на 23 хектари за изградба на објект за сушење и дестилирање на земјоделски производи со минимална инвестиција од 100.000 евра и рок за изградба од 4 години.

Втората од 13 хектари е наменета за изградба на оранжерија за производство на најмалку 20.000.000 садници за градинарски култури со минимална инвестиција од 1.200.000 евра со 4 години рок за изградба.

Право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички и правни и странски правни лица кои мораат да достават и банкарска гаранција за учество на јавен оглас во висина на понудена девет месечна закупнина.

Изборот на најповелен понудувач е со електронско јавно наддавање.

Понудите се поднесуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас.

Скопје: најефтини се становите во Топаанско, а најскапи во Дебар Маало и на ул.Македонија

Posted by on

Real Estate prices Skopje Macedonia

Во огласите на интернет-порталите за продажба на недвижности може да се види дека квадрат чини од 500 евра, па нагоре. Секако најнадувани остануваат цените на становите во Центар, Аеродром и Карпош. Најевтини се оние што се продаваат во Гази Баба, во Железара и Ченто каде што цената во новите градба е 700 евра за квадрат, исто така и во Ѓорче Петров, Бутел, Кисела Вода каде што во постарите згради може да се најде и под 700 евра за метар квадратен. Убедливо меѓу најниските цени чини и метар квадратен во Чаир.

Извор: Вечер