ГЕОДЕТ

ГЕОДЕТ ВИ НУДИ ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА СЕКОЈА НАМЕНА ЗА 7 РАБОТНИ ДЕНА!
Контактирајте и закажете термин на 071-222-403 или 032-632-500

Геодет дооел

бул.Александар Македонски бр.19
Радовиш
geodetrad@gmail.com