VADEM - Real Dimension

ул.Февруарски Поход бр.8, Ново Лисиче, Скопје, Македонија

About Agency

ВАДЕМ Ви нуди професионална реализација на сите услуги поврзани со вашата недвижност,  проектирање, архитектура, ентериер, надзор на изведба, консултации за геодетски проблематики, елаборати …