ЕКСПЕРТ Имоти

ЕКСПЕРТ Имоти доо
ул.Ленинова бр.12
2400 Струмица
——————-
Овластени судски вештачење во областа на Геодезија и поврзани области
Лиценца А за проектирање, изведба и надзор
Консултации во областа на Недвижности
——————-
vestacenje@nedviznosti.net | + 389 70 306 200
——————-
ЕДБ 4027018529475
Матичен број 7313900
Жиро сметка 270073139000151
Депонент банка ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ

—————————————————————-

RealEstate Macedonia – се за Недвижности!
Професионален тим за комплетно управување со административни и бизнис процеси со Недвижен имот.
Консултации за Катастарски состојби и елаборати
Судски Вештачење од областа на Геодезија
Проектирање, Надзор, организација на процедура до Дозвола за Градба!