АПАРТМАН – делумна сопственост

Posted by on

Во нашето балканско опкружување најчесто кога ќе се каже Сопственост, се мисли на целосна сопственост со сите права и обврски по неа.
Но, во светските трендови се сретнува и поим ДЕЛУМНА СОПСТВЕНОСТ, односно 1 апартман, една станбена единица, една куќа да има процентуално повеќе “сопственици” или би можело да го преведеме и како повеќе корисници, кои согласно соодносот на деловите кои ги имаат го распределуваат користењето на недвижноста на годишно ниво.
Пример, ако 1 година има 52 недели, тогаш можат да се поделат 52 акции, со тоа секој кој поседува 1 акција за конкретниот имот има право на 1 недела користење во годината.

Овој тип на делумна сопственост е веќе достапен и во некои балкански држави, секако достапен и за клиенти од нашата држава.

Интересно, за вредност од 1-2 квадрати во Скопје, станувате “сопственик” односно имате можност да користите одреден период во годината апартман на повеќе локации во светот!

Заинтересирани сте за ваков тип сопственост?

Можеме да Ве советуваме и упатиме до компанија која тоа го работи повеќе од 30 години.

Контакт 070 306 200